KAUNISPE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KSP
Sadama aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kaunispe küla, Kaunispe sadam 93242
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. detsember
Registreerimise aeg 08.12.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°02'36.00''N ; 22°03'36.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 20,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi mittetulundusühing Kaunispe Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80293890
Telefon +372 5177332
E-post orav.toomas@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 80701:001:0725
Pindala (m²) 9406,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 151
Akti vastu võtmise kuupäev 23.04.2009
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine mittetulundusühing Kaunispe Sadam, 80293890, +372 5177332, orav.toomas@gmail.com
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel mittetulundusühing Kaunispe Sadam, 80293890, +372 5177332, orav.toomas@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
WC
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kalakai 1,6 1,4 Statsionaarne kai 52,0
Seisukai 2,0 1,8 Statsionaarne kai 18,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee