PALJASSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PAS
Sadama aadress Harju maakond, 10313 Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare t 28d
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 27.08.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'32.56''N ; 24°42'20.37''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 190,0
Veesõiduki suurim laius (m) 30,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 8,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 90,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
9,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
8,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts TALLINNA SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10137319
Telefon +372 6318002; +372 6318555
E-post ts@ts.ee
Koduleht www.ts.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Klaus
Eesnimi Ain
Telefon +37256489700
E-post a.klaus@ts.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78408:807:0062, 78408:809:0029, 78408:809:0004, 78408:807:0011, 78408:809:0035, 78408:807:0063, 78408:807:0029, 78408:809:0080, 78408:809:0037, 78408:809:0620, 78408:809:0027, 78408:809:0028, 78408:809:0001, 78408:809:0090, 78408:807:0047, 78408:809:0031, 78408:807:0058, 78408:809:0026, 78408:809:0034, 78408:807:0048, 78408:809:0032, 78408:807:0080
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 441
Akti vastu võtmise kuupäev 19.12.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Vedellastilaev, Puistlastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine OÜ BOLTON REALESTATE, 11052218, +372 5118892, office@youroffice.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel aktsiaselts TALLINNA SADAM, 10137319, +372 6318002; +372 6318555, ts@ts.ee, www.ts.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts TALLINNA SADAM, 10137319, +372 6318002; +372 6318555, ts@ts.ee, www.ts.ee
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil aktsiaselts TALLINNA SADAM, 10137319, +372 6318002; +372 6318555, ts@ts.ee, www.ts.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter elektrienergia andmine
Joogivesi joogivee andmine
Muu teenus olmepraht, pilsivesi, heitveed, muu
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
reostustõrjelaev -
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 31, segalastikai 3,4 3,2 Statsionaarne kai 100,0
nr 32, sega- ja puistlastikai 6,4 6,2 Statsionaarne kai 266,0
nr 33, sega-, vedel- ja puistlasti kai 8,7 8,5 Statsionaarne kai 184,0
nr 34, vedellastikai 5,9 5,7 Statsionaarne kai 97,0
nr 35, sega- ja puistlastikai 6,4 6,2 Statsionaarne kai 400,0
nr 36, sega- ja puistlastikai 6,4 6,2 Statsionaarne kai 290,0
nr 37, sega- ja puistlastikai 4,5 4,3 Statsionaarne kai 90,0
nr 38, sega- ja puistlastikai 4,5 4,3 Statsionaarne kai 141,0
nr 39, abikai 4,5 4,3 Statsionaarne kai 51,0
nr 40, sega- ja puistlastikai 4,2 4,0 Statsionaarne kai 139,0
nr 41, sega- ja puistlastikai 6,0 5,8 Statsionaarne kai 102,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee