KALLASTE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KLL
Sadama aadress Tööstuse tn 1, Kallaste Linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond, 60104
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 02.08.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°40'06.66''N ; 27°10'01.98''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Osaühing Kallaste Kalur
Eesnimi -
Registri kood 10006498
Telefon +372 7452740
E-post info@rannapuura.ee
Koduleht www.rannapuura.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kask
Eesnimi Aare
Telefon +37256888250
E-post aare@rannapuura.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 27901:001:0030, 27901:001:0203
Pindala (m²) 17520,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Osaühing Kallaste Kalur, 10006498, +372 7452740, info@rannapuura.ee, www.rannapuura.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Kallaste Kalur, 10006498, +372 7452740, info@rannapuura.ee, www.rannapuura.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kütus Alexela automaattankla DK, E95, EDK Alexela klientidele, vastava kaardiga
Joogivesi
WC
Parkla
Telefon Lauatelefon kontoris
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Kahveltõstuk -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1, seisukai 1,1 1,1 Statsionaarne kai 15,0
Kai nr 2, kala lossimine 1,4 1,4 Statsionaarne kai 64,0
Kai nr 3, kala lossimine 1,2 1,2 Statsionaarne kai 40,0
Paadisild 1 0,5 0,5 Ujuvkai 5,0
Paadisild 2 0,5 0,5 Ujuvkai 5,0
Paadisild 3 0,5 0,5 Ujuvkai 5,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
P10 Kallaste sihi alumine tulepaak
P11 Kallaste sihi ülemine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee