SAAGA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SGS
Sadama aadress Saaga tee 9c, Kikaste küla, Luunja vald, Tartu maakond 62205
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Emajõgi
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. september
Registreerimise aeg 05.05.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°22'50.63''N ; 26°59'25.18''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 6,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,7
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,7
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Silvernet Group OÜ
Eesnimi -
Registri kood 11175984
Telefon +372 5025024
E-post urmas@silvernet.eu
Koduleht www.saaga.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Ild
Eesnimi Urmas
Telefon +3725025024
E-post sadam@saaga.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 43203:001:0156, 43203:001:0278
Pindala (m²) 13151,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Silvernet Group OÜ, 11175984, +372 5025024, urmas@silvernet.eu, www.saaga.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Silvernet Group OÜ, 11175984, +372 5025024, urmas@silvernet.eu, www.saaga.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi
Parkla
Elekter
Kütus
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Külaliskai 1,7 1,7 Ujuvkai 36,0
Rendikai 1,7 1,7 Ujuvkai 18,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee