KALDU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KLD
Sadama aadress Kaldu sadam, Kakuna küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 94532
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. märts - 30. november
Registreerimise aeg 25.01.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°27'15.32''N ; 23°16'08.49''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 6,5
Veesõiduki suurim laius (m) 1,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 1,8
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
0,7
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
0,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi mittetulundusühing Kaldu Paadisadam
Eesnimi -
Registri kood 80217601
Telefon +372 56667595
E-post toomas.alas@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 63401:005:0358
Pindala (m²) 12841,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine mittetulundusühing Kaldu Paadisadam, 80217601, +372 56667595, toomas.alas@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Idakai 0,7 0,5 Statsionaarne kai 15,0
Läänekai 0,7 0,5 Statsionaarne kai 28,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee