PIRITA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PIR
Sadama aadress Harju maakond, Purje tn 13, 11911 Tallinn
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. november
Registreerimise aeg 17.03.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°28'06.00''N ; 24°49'18.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 50,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,9
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,7
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
Eesnimi -
Registri kood 10257237
Telefon +372 6398800
E-post top@piritatop.ee
Koduleht www.piritatop.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi TUTK
Eesnimi TOOMAS
Telefon +372 508 28 37
E-post toomas@piritatop.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78401:101:0238
Pindala (m²) 29276,0
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 490
Akti vastu võtmise kuupäev 12.11.2015
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, 10257237, +372 6398800, top@piritatop.ee, www.piritatop.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, 10257237, +372 6398800, top@piritatop.ee, www.piritatop.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Parkla
Kütus
Internet
Toitlustamine
Slipp D-12
Pesupesemise võimalus
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
C-6 2,0 1,8 Statsionaarne kai 56,0
C-6, (ujuvkai) 2,0 1,8 Ujuvkai 10,0
D-10, külaliskai 2,2 2,0 Statsionaarne kai 40,0
D-11, (ujuvkai) külaliskai 2,6 2,4 Ujuvkai 109,0
D-7, külaliskai 2,8 2,6 Statsionaarne kai 80,0
D-8, külaliskai 3,9 3,7 Statsionaarne kai 68,0
D-9, külaliskai 2,1 1,9 Statsionaarne kai 80,0
D-9, (ujuvkai) külaliskai 4,1 3,9 Ujuvkai 64,0
F-13, merekool 3,0 2,8 Statsionaarne kai 60,0
F-14, merekool 3,4 3,2 Statsionaarne kai 80,0
G-15, seisukai 3,1 2,9 Statsionaarne kai 80,0
G-16, seisukai 2,8 2,6 Statsionaarne kai 80,0
G-17, piirivalve 3,1 2,9 Statsionaarne kai 80,0
H-18, seisukai 3,3 3,1 Statsionaarne kai 80,0
H-18, (ujuvkai) 3,3 3,1 Ujuvkai 20,2
H-19, seisukai 3,0 2,8 Statsionaarne kai 80,0
H-20, seisukai 3,3 3,1 Statsionaarne kai 80,0
I-21, seisukai 3,4 3,2 Statsionaarne kai 80,0
I-21, (ujuvkai) 3,0 2,8 Ujuvkai 33,0
I-22, seisukai 3,5 3,3 Statsionaarne kai 60,0
I-23, seisukai 4,0 3,8 Statsionaarne kai 80,0
K-24, seisukai 3,5 3,3 Statsionaarne kai 80,0
K-24, (ujuvkai) 3,0 2,8 Ujuvkai 33,0
K-25, seisukai 3,5 3,3 Statsionaarne kai 44,0
K-26 (ujuvkai), seisukai 3,2 3,0 Ujuvkai 61,0
K-27, tankla 3,5 3,3 Statsionaarne kai 34,0
K-28, seisukai 3,0 2,8 Statsionaarne kai 41,0
K-28, tankla 3,0 2,8 Statsionaarne kai 29,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
242 Pirita sihi ülemine tulepaak
1048 Pirita sadama läänetooder
243 Pirita põhjamuuli tulepaak
241 Pirita sihi alumine tulepaak
244 Pirita lõunamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee