KALASADAM (EHITAMISEL)

Põhiandmed
Sadamakood EE KAS
Sadama aadress Harju maakond, Kalaranna 1, 10145 Tallinn
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 1. november
Registreerimise aeg 07.05.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°26'48.29''N ; 24°45'00.51''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 35,0
Veesõiduki suurim laius (m) 8,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi AS Pro Kapital Eesti
Eesnimi -
Registri kood 10672309
Telefon +372 6144920
E-post prokapital@prokapital.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78401:101:3625, 78401:101:3626, 78401:101:3623, 78401:101:3624
Pindala (m²) 24069,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine AS Pro Kapital Eesti, 10672309, +372 6144920, prokapital@prokapital.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 1,6 1,4 Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 2 2,0 1,8 Statsionaarne kai 59,0
Kai nr 3 1,5 1,3 Statsionaarne kai 32,0
Kai nr 5 3,1 2,9 Statsionaarne kai 80,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
261 Kalasadama sihi alumine päevamärk
262 Kalasadama sihi ülemine päevamärk

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee