VÕSU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VOS
Sadama aadress Piiri 6, Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45501
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. mai - 15. september
Registreerimise aeg 08.04.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°35'07.43''N ; 25°58'20.27''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 14,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MITTETULUNDUSÜHING VÕSU SADAM
Eesnimi -
Registri kood 80337724
Telefon +372 5058145
E-post info@vosusadam.ee
Koduleht www.vosusadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Aasmäe
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5058145
E-post info@vosusadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 88701:001:0334
Pindala (m²) 14881,0
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 258
Akti vastu võtmise kuupäev 19.06.2015
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MITTETULUNDUSÜHING VÕSU SADAM, 80337724, +372 5058145, info@vosusadam.ee, www.vosusadam.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Prügi vastuvõtt
Elekter
Kütus
Dušš
Kohvik
Pesupesemise võimalus
Joogivesi
Internet
Toitlustamine
WC
Parkla
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Tankimise kai 1,4 1,2 Statsionaarne kai 4,0
Ujuvkai 1,5 1,3 Ujuvkai 31,0
Ujuvkai2 1,5 1,3 Ujuvkai 29,0
Ujuvkai3 1,5 1,3 Ujuvkai 29,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
089 Võsu sadama läänemuuli tulepaak
1170.2 Võsu sadama 2
088 Võsu sadama idamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee