JAAGUPI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE JGP
Sadama aadress Jaagupi küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond 86007
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Liivi laht
Navigatsiooniperiood 1. juuni - 31. oktoober
Registreerimise aeg 22.03.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°02'12.00''N ; 24°27'30.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
0,7
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
0,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Osaühing Wetmen
Eesnimi -
Registri kood 10763805
Telefon +372 5120485
E-post kaido@wetmen.eu
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Vaik
Eesnimi Kaido
Telefon +372 5120485
E-post kaido@wetmen.eu
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 21303:001:0209
Pindala (m²) 56682,1
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 360
Akti vastu võtmise kuupäev 28.08.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Osaühing Wetmen, 10763805, +372 5120485, kaido@wetmen.eu
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Wetmen, 10763805, +372 5120485, kaido@wetmen.eu
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp Teenuse osutamine toimub navigatsiooniperioodil
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 0,7 0,5 Statsionaarne kai 12,0
Kalurite kai 2,1 1,9 Statsionaarne kai 80,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee