HUNDIPEA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE HUN
Sadama aadress Harju maakond, Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Hundipea sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Jah
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 26.10.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'36.00''N ; 24°43'07.80''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 130,0
Veesõiduki suurim laius (m) 30,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 8,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 100,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
5,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
5,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Veeteede Amet
Eesnimi -
Registri kood 70002414
Telefon +372 6205600
E-post eva@vta.ee
Koduleht www.vta.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kaarjärv
Eesnimi Martin
Telefon +3726205707 +3725243842
E-post martin.kaarjarv@vta.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78408:807:0078
Pindala (m²) 37255,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 167
Akti vastu võtmise kuupäev 25.05.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Vedurlev, Muu laev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Veeteede Amet, 70002414, +372 6205600, eva@vta.ee, www.vta.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Veeteede Amet, 70002414, +372 6205600, eva@vta.ee, www.vta.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Internet
Joogivesi
Prügi vastuvõtt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 4,0 3,8 Statsionaarne kai 31,8
Kai nr 2 9,0 8,8 Statsionaarne kai 150,0
Kai nr 3 5,4 5,2 Statsionaarne kai 30,0
Kai nr 4 4,5 4,3 Statsionaarne kai 140,0
Kai nr 5 5,2 5,0 Statsionaarne kai 124,0
Kai nr 6 4,6 4,4 Statsionaarne kai 221,0
Kai nr 7 4,8 4,6 Statsionaarne kai 14,0
Kai nr 8 3,5 3,2 Statsionaarne kai 59,0
Kai nr 9 4,7 4,5 Statsionaarne kai 121,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
280 Hundipea sadamakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee