HIIESSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE HII
Sadama aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hiiessaare küla, Hiiessaare sadam, 92335
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 28.06.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°00'08.04''N ; 22°50'30.78''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 4,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Hiiessaare sadam
Eesnimi -
Registri kood 80306782
Telefon +372 5051670
E-post mart.varblane@mail.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Varblane
Eesnimi Märt
Telefon +372 505 1670
E-post mart.varblane@mail.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 63901:001:0985
Pindala (m²) 7051,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 222
Akti vastu võtmise kuupäev 04.06.2009
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Hiiessaare sadam, 80306782, +372 5051670, mart.varblane@mail.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Hiiessaare sadam, 80306782, +372 5051670, mart.varblane@mail.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi
Parkla
Slipp
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 1, Läänekai 1,5 1,3 Statsionaarne kai 30,0
nr 2, Lõunakai 1,2 1,0 Statsionaarne kai 12,0
nr 3, Idakai 1,5 1,3 Statsionaarne kai 20,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee