HAAPSALU VESKIVIIGI

Põhiandmed
Sadamakood EE HVV
Sadama aadress Lääne maakond, Holmi 14, 90502 Haapsalu
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 15. mai - 15. september
Registreerimise aeg 07.04.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°57'28.80''N ; 23°31'39.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 18,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,1
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
2,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi ANKRUPOI OÜ
Eesnimi -
Registri kood 10920492
Telefon +372 4729880 +372 6710100
E-post aivar@ieg.ee; valdo.kivi@ieg.ee; ieg@ieg.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kivi
Eesnimi Valdo
Telefon +372 5652887
E-post valdo.kivi@ieg.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 18301:002:0007
Pindala (m²) 7525,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 134
Akti vastu võtmise kuupäev 04.05.2017
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine ANKRUPOI OÜ, 10920492, +372 4729880 +372 6710100, aivar@ieg.ee; valdo.kivi@ieg.ee; ieg@ieg.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Internet
Joogivesi
Dušš
WC
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
sadama kaater
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
A 1,2 1,0 Statsionaarne kai 61,0
B 3,0 2,8 Ujuvkai 42,0
C 2,4 2,2 Ujuvkai 48,0
D 2,5 2,3 Ujuvkai 36,0
E 1,3 1,1 Ujuvkai 24,0
F 1,3 1,2 Ujuvkai 48,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2277.61 Veskiviigi sadama 6
2277.2 Veskiviigi sadama 2
2277.4 Veskiviigi sadama 4
2277.8 Veskiviigi sadama 8

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee