DIRHAMI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE DIR
Sadama aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Dirhami küla / Derhamn, 91214
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 26.10.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°12'41.00''N ; 23°30'03.05''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 90,0
Veesõiduki suurim laius (m) 12,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 60,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
4,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MELLSON GRUPP OÜ
Eesnimi -
Registri kood 10790187
Telefon +372 4797221
E-post info@portdirham.ee
Koduleht www.dirhami.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Sadam
Eesnimi Jaanus
Telefon +372 4797221
E-post info@portdirham.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 52001:001:4070
Pindala (m²) 43986,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 94
Akti vastu võtmise kuupäev 13.03.2001
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev, Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine MELLSON GRUPP OÜ, 10790187, +372 4797221, info@portdirham.ee, www.dirhami.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine MELLSON GRUPP OÜ, 10790187, +372 4797221, info@portdirham.ee, www.dirhami.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine MELLSON GRUPP OÜ, 10790187, +372 4797221, info@portdirham.ee, www.dirhami.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kohvik Soe toit
Jalgratta laenutus sadamahoonest
Slipp
Prügi vastuvõtt
Pisiremont
Wi-Fi
Joogivesi
Kütus autotranspordilt
Telefon sadamahoones
Dušš sadamahoones
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade paaditõstuk -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 6 a 3,7 3,5 Ujuvkai 60,0
Kai 6 b 1,5 1,3 Ujuvkai 60,0
nr 1 3,1 2,9 Statsionaarne kai 29,0
nr 2 3,3 3,1 Statsionaarne kai 108,0
nr 3 4,2 4,0 Statsionaarne kai 59,0
nr 4 0,7 0,5 Statsionaarne kai 47,0
nr 5 2,8 2,6 Statsionaarne kai 72,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2094 Dirhami vasaku külje tooder
2092 Dirhami vasaku külje tooder
2093 Dirhami parema külje tooder
2091 Dirhami parema külje tooder
431 Dirhami sihi alumine tulepaak
428 Dirhami teljepoi
432 Dirhami sihi ülemine tulepaak
2090 Dirhami vasaku külje tooder
429 Dirhami sadamakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee