KOLKJA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KOL
Sadama aadress Sadama 5, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60301
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 20. november
Registreerimise aeg 01.12.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°33'18.73''N ; 27°13'06.48''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Peipsi Kalamees
Eesnimi -
Registri kood 10019495
Telefon +372 5068581; +372 56625412
E-post kalamees@kodu.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Filippov
Eesnimi Anatoli
Telefon +372 56 625 412
E-post kalamees@kodu.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 58701:002:0001
Pindala (m²) 52266,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 236
Akti vastu võtmise kuupäev 17.08.2017
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Peipsi Kalamees, 10019495, +372 5068581; +372 56625412, kalamees@kodu.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Peipsi Kalamees, 10019495, +372 5068581; +372 56625412, kalamees@kodu.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Peipsi Kalamees, 10019495, +372 5068581; +372 56625412, kalamees@kodu.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus
WC
Kütus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Surveseade P-10, maapealne bensiinijaama anum 1969 -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
uus kai 1,3 1,3 Statsionaarne kai 80,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee