KARLOVA PAADISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KAP
Sadama aadress Rebase tn 18, Tartu linn, Tartu maakond 50104
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Emajõgi
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 30.03.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°22'08.00''N ; 26°44'46.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Seto Line Reisid OÜ
Eesnimi -
Registri kood 11438981
Telefon +372 524 7153
E-post info@setoline.ee
Koduleht www.setoline.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Oks
Eesnimi Toomas
Telefon +372 53 069 966
E-post sadam@setoline.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 79508:052:0006, 79508:052:0007, 79508:072:0001
Pindala (m²) 23867,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 192
Akti vastu võtmise kuupäev 26.07.2018
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Seto Line Reisid OÜ, 11438981, +372 524 7153, info@setoline.ee, www.setoline.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kütus
Wi-Fi
WC
Pesupesemise võimalus
Parkla
Kohvik
Joogivesi
Internet
Elekter
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Statsionaarne kai 1,3 1,3 Statsionaarne kai 40,0
Ujuvkai 1,3 1,3 Ujuvkai 168,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
4527 Karlova paadisadama erimärk

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee