SÕRU VÄIKELAEVASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SRV
Sadama aadress Sadama, Pärna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92017
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 10.03.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°41'39.46''N ; 22°31'25.20''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
2,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Sihtasutus Hiiumaa Sadamad
Eesnimi -
Registri kood 90014553
Telefon +372 58278268 +372 56247818
E-post sven.kriggulson@hiiumaa.ee; Merike.reede@hiiumaa.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kriggulson
Eesnimi Sven
Telefon +372 56247818
E-post sven@marina.kardla.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 17501:003:0086
Pindala (m²) 16918,0
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Sihtasutus Hiiumaa Sadamad, 90014553, +372 58278268 +372 56247818, sven.kriggulson@hiiumaa.ee; Merike.reede@hiiumaa.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Dušš
Prügi vastuvõtt
Pesupesemise võimalus
Elekter
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
päästelaev päästepaat
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev akvatooriumi hooldamise paat
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr.4 1,8 1,6 Statsionaarne kai 60,0
Kai nr.5 2,1 1,9 Statsionaarne kai 12,0
Kai nr.6 1,0 0,8 Ujuvkai 57,0
Kai nr.7 1,5 1,3 Statsionaarne kai 51,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:



© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee