VARESE SADAM (EHITAMISEL)

Põhiandmed
Sadamakood EE VRS
Sadama aadress Pahapilli küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93824
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. märts - 1. detsember
Registreerimise aeg 24.03.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°34'31.99''N ; 22°23'59.48''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 6,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi mittetulundusühing Varese Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80083856
Telefon +372 5066740;
E-post harry@windrose.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Raudvere
Eesnimi Harry
Telefon +372 5066740
E-post harry@windrose.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 48301:006:0515
Pindala (m²) 23239,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Muu laev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine mittetulundusühing Varese Sadam, 80083856, +372 5066740;, harry@windrose.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Püügivahendite hoidmine kalurite tarbeks
WC
Internet Kõue- Mardi talus
Elekter
Joogivesi
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Statsionaarne transpordiseade - -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
kai nr 1 Põhjakai 0,5 0,3 Statsionaarne kai 102,0
Kai nr 2 Idakai 1,5 1,3 Statsionaarne kai 143,0
Kai nr 3 Lõunakai 1,5 1,3 Statsionaarne kai 45,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee