PÄRNU SADAMA VÄIKESADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PRV
Sadama aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Lootsi tn 6
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Pärnu jõgi
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 08.10.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°23'10.00''N ; 24°29'21.50''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 17,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Pärnu Jahtklubi
Eesnimi -
Registri kood 80058516
Telefon +372 4471750
E-post info@jahtklubi.ee
Koduleht www.jahtklubi.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Põldroos
Eesnimi Heiti
Telefon +372 53078777
E-post sadam@jahtklubi.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 62510:002:2860
Pindala (m²) 14371,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Heiti Põldroos, 38901124211, +372 53078777, sadam@jahtklubi.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Pärnu Jahtklubi, 80058516, +372 4471750, info@jahtklubi.ee, www.jahtklubi.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Pesupesemise võimalus
Jalgratta laenutus
Toitlustamine
Dušš
Pisiremont
Wi-Fi
WC
Toitlustamine
Slipp
Parkla
Kütus
Internet
Joogivesi
Wi-Fi
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
A1.1 3,5 - Ujuvkai 48,0
A1.2 2,4 - Ujuvkai 24,0
A2.1 3,5 - Ujuvkai 24,0
A2.2 2,4 - Ujuvkai 48,0
B1.1 3,5 - Ujuvkai 42,0
B1.2 2,4 - Ujuvkai 30,0
B2.1 3,0 - Ujuvkai 12,0
B2.2 2,4 - Ujuvkai 60,0
C1.1 2,5 - Ujuvkai 36,0
C1.2 2,4 - Ujuvkai 36,0
C2.1 3,0 - Ujuvkai 20,0
C2.2 2,5 - Ujuvkai 52,0
D1.1 3,0 - Ujuvkai 24,0
D1.2 2,5 - Ujuvkai 36,0
D2.1 2,5 - Ujuvkai 36,0
D2.2 2,0 - Ujuvkai 24,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2332 PA2
2333 PA3
2334 PA4
2338 PA2.1
2331 PA1
2335 PA5

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee