VERGI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VER
Sadama aadress Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vergi küla, Sadama 45404
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 21.10.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°35'59.20''N ; 26°06'01.67''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
2,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi OÜ Kroonikeskus
Eesnimi -
Registri kood 10691092
Telefon +372 6667394; +372 6667328
E-post info@kroonikeskus.ee
Koduleht www.vergiport.eu
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Ehrlich
Eesnimi Elmo
Telefon +372 55567349
E-post elmo@kroonikeskus.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 88703:001:0321
Pindala (m²) 20044,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 898
Akti vastu võtmise kuupäev 20.02.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine OÜ Kroonikeskus, 10691092, +372 6667394; +372 6667328, info@kroonikeskus.ee, www.vergiport.eu, MTÜ VERGI KALANDUS- JA JAHTKLUBI, 80332880, +372 55567325, elmo@kroonikeskus.ee; sardis@kroonikeskus.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Toitlustamine
Slipp
Pesupesemise võimalus
Parkla
Kohvik
Joogivesi
Jalgratta laenutus
Internet
Elekter
Dušš
Wi-Fi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 1 3,0 2,8 Statsionaarne kai 24,0
Kai 2 2,8 2,6 Ujuvkai 15,0
Kai 3 3,8 3,6 Ujuvkai 10,0
Kai 4 3,0 2,8 Statsionaarne kai 20,0
Kai 5 1,2 1,0 Statsionaarne kai 10,0
Kai 6 1,2 1,0 Ujuvkai 10,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1173 Vergi sadama 3
085 Vergi sihi alumine päevamärk
1174 Vergi sadama 4
1171 Vergi sadama 1
086 Vergi sihi ülemine päevamärk
1172 Vergi sadama 2

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee