Sadamaregister

Sadamaregister annab koondülevaate kõigist Eestis registreeritud sadamatest, sisaldades nii mereäärseid kui ka siseveekogudel paiknevaid sadamaid. Registrist saab infot selle kohta kus sadam asub, millised on sadama tehnilised andmed, milliseid teenuseid sadam pakub, kes on sadama pidaja, kes sadama kapten.

Uue sadama registreerimiseks tuleb sadama pidaja esindajal siseneda registrikeskkonda, sisestada andmed registreeritava sadama kohta ning esitada taotlus registrikande tegemiseks.
Lisaküsimuste korral võtta ühendust tel 6 205 541, e-post sadamaregister@vta.ee.


Sisselogimine

Kaardirakendus

Veeteede Ameti kaardirakenduse abil on võimalik saada ülevaade registreeritud sadamate asukohtadest, akvatooriumitest ja navigatsoonimärkidest. Lisaks annab kaart hea ülevaate üldkasutatavatest veeteedest.
Veeteede Amet soovitab mitte kasutada kaardirakendust navigeerimisvahendina. Kaardirakenduse kaudu esitatav andmestik on informatiivne, mitte ametlik.

Kaardirakenduse kasutamiseks laadida alla Flash player - https://get.adobe.com/flashplayer/© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee
Sadamate järelevalve osakond, tel 6 205 541, E-post: sadamaregister@vta.ee