PURTSE JAHTSADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PRJ
Sadama aadress Ida-Virumaa, Lüganuse Vald, Liimala küla
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 16.05.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°26'05.27''N ; 26°59'28.56''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 13,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 8,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Trogar OÜ
Eesnimi -
Registri kood 12334054
Telefon +372 5255268
E-post purtsejahtsadam@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Prits
Eesnimi Heigo
Telefon +372 5255268
E-post heigoprits@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 43701:001:0319, 43801:001:0125
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 222
Akti vastu võtmise kuupäev 30.06.2016
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Trogar OÜ
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Trogar OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Purtse jahtsadama ujuvkai 2,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1182 Purtse Jahtsadama 2
1184 Purtse Jahtsadama 4
1185 Purtse Jahtsadama 5
1186 Purtse Jahtsadama 6
1181 Purtse Jahtsadama 1
1183 Purtse Jahtsadama 3

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee