TALVESADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE TLV
Sadama aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Talvesadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Pärnu jõgi
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. november
Registreerimise aeg 05.03.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°23'12.66''N ; 24°29'30.73''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Pärnu Haldusteenused
Eesnimi -
Registri kood 75038471
Telefon +372 4433877
E-post info@haldusteenused.ee
Koduleht www.haldusteenused.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Sarandi
Eesnimi Raul
Telefon +372 5283077
E-post raul.sarandi@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 62510:001:3920
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 88
Akti vastu võtmise kuupäev 17.10.2013
Akti andja Pärnu Linnavalitsus
Akti liik otsus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Pärnu Haldusteenused
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Pärnu Haldusteenused
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
- 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee