ABRUKA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE ABR
Sadama aadress Saare maakond, Rohu 5, 93812 Kuressaare
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 12.07.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°09'45.39''N ; 22°31'39.59''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 40,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 50,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Niine
Eesnimi Kaarel
Telefon +372 45 55 774
E-post roomassaare@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 34801:014:0158
Pindala (m²) 30512,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 343-k
Akti vastu võtmise kuupäev 27.05.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade ettetellimisel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev sõudepaat
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 1; kai rambiga 3,0
nr 2 3,0
nr 3 2,5
nr 4 2,5
nr 5 1,5
nr 6; ujuvkai 10 kohta 2,5
nr 7, ujuvkai 12 kohta 1,5
nr 8; ujuvkai 10 kohta 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
974.2 Abruka sadama lainemurdja tulepaak
974.1 Abruka sadama lõunamuuli tulepaak
3278 Abruka sadama vasaku külje tooder
974 Abruka sadama sihi ülemine tulepaak
3279 Abruka sadama parema külje tooder
973 Abruka sadama sihi alumine tulepaak
3277 Abruka sadama teljetooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee