KOLJUNUKI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KLK
Sadama aadress Nuki tee 10 / 12 Ülgase küla, Jõelähtme vald 74220 Harjumaa
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. oktoober
Registreerimise aeg 11.06.2012
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°30'20.00''N ; 25°05'23.80''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi OÜ Koljunuki Sadam
Eesnimi -
Registri kood 11507305
Telefon -
E-post sadam@koljunuki.ee
Koduleht www.koljunukisadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Vainola
Eesnimi Andres
Telefon +372 5035000
E-post koljunuki.sadam@koljuots.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 24504:004:1207
Pindala (m²) 6706,1
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 5
Akti vastu võtmise kuupäev 16.02.2012
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine OÜ Koljunuki Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Internet
Joogivesi
WC
Elekter
Parkla
Slipp Sadamas osutatakse veesõidukite veeskamist slipilt koos staapelplatsil (valvega) hoiustamise teenusega.
Muu teenus
Muu teenus
Muu teenus
Muu teenus
Muu teenus
Pesupesemise võimalus
Muu teenus
Jalgratta laenutus
Kütus 500 l
Muu teenus 1 m3
Muu teenus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Slipp koos ujuvkaiga 1,7
Ujuvsild koos kaldarambiga 2,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1128.7 Koljunuki sadama 7
1128.4 Koljunuki sadama 4
140 Koljunuki sadama idamuuli tulepaak
1128.6 Koljunuki sadama 6
1128.1 Koljunuki sadama 1
1128.8 Koljunuki sadama 8
1128.2 Koljunuki sadama 2
1128.3 Koljunuki sadama 3
1128.5 Koljunuki sadama 5

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee