EISMA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE EIS
Sadama aadress Eisma küla, Eisma sadam, Vihula vald, Lääne Virumaa
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 18.12.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°34'09.45''N ; 26°18'15.31''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 2,3
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 12,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing EISMA SADAM
Eesnimi -
Registri kood 80301460
Telefon +372 53452487
E-post info@eismasadam.ee
Koduleht www.eismasadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Einpalu
Eesnimi Kaarel
Telefon +372 53452487
E-post kapten@eismasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 88703:002:0190
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 322
Akti vastu võtmise kuupäev 17.07.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Merematkelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Mittetulundusühing EISMA SADAM
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mittetulundusühing EISMA SADAM
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Wi-Fi
WC
Slipp
Pisiremont
Pesupesemise võimalus
Joogivesi
Dušš
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr. 1 1,7
Kai nr. 2 1,7
Kai nr. 3 1,7
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1163 Eisma sadama 3
1161 Eisma sadama 1
1160 Eisma sadama 2
1162 Eisma sadama 4
077 Eisma sadama põhjamuuli tulepaak
076 Eisma sadama idamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee