ÖSTERBY SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE OST
Sadama aadress Lääne maakond, 91207 Noarootsi vald, Österby küla, Österby sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 1. november
Registreerimise aeg 28.11.2011
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°58'31.98''N ; 23°31'04.31''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 0,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Noarootsi Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75013546
Telefon +372 472 4350
E-post vv@noavv.ee
Koduleht www.noarootsi.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi RIISIK
Eesnimi OVE
Telefon +372 56 954 769
E-post overiisik@hotmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 52001:005:0108
Pindala (m²) 15431,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 246
Akti vastu võtmise kuupäev 11.06.2009
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Noarootsi Vallavalitsus
Veesõiduki sildumise võimaldamine Noarootsi Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Olmejäätmed kogutakse kokku
Joogivesi
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 2,0
Kai nr 2 2,0
kai nr 3 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
519.1 Österby sadama kagumuuli tulepaak
519.2 Österby sadama loodemuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee