VIRTSU VANASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VVS
Sadama aadress Lääne maakond, Tallinna mnt 31, Virtsu a, Hanila v, 90101
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. november
Registreerimise aeg 24.01.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°34'44.44''N ; 23°31'09.57''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts MASEKONORD
Eesnimi -
Registri kood 10058816
Telefon +372 6264450
E-post masekoltd@gmail.com
Koduleht www.maseko.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Eilaste
Eesnimi Raul
Telefon +372 55667460
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 19502:003:0263
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 485
Akti vastu võtmise kuupäev 05.07.2004
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts MASEKONORD
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts MASEKONORD
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Telefon 53980933
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Statsionaarne tõsteseade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, kala vastuvõtu kai 1,9
Kai nr 2, väikelaevade hoidmise kai 1,2
Kai nr 3, väikelaevade hoidmise kai 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee