VIRTSU KALASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VIS
Sadama aadress Lääne maakond, 90101 Hanila vald, Virtsu alevik, Vanalinna t, Virtsu kalasadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 1. november
Registreerimise aeg 10.01.2012
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°35'20.20''N ; 23°31'27.20''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Hanila Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75014020
Telefon +372 477 2243
E-post vv@hanila.ee
Koduleht www.hanila.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 19502:003:0333, 19502:003:0126, 19502:003:0331
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Hanila Vallavalitsus
Veesõiduki lastimine ja lossimine Hanila Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Olmejäätmed kogutakse sadamas kokku ning antakse üle veopiirkonna korraldatud jäätmeveo teostajale.
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Läänekai (Läänebassein) 1,2
Põhjakai (Läänebassein) 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee