VENE-BALTI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VEB
Sadama aadress Harju maakond, 11712 Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli 103 Vene-Balti sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 25.10.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'24.00''N ; 24°39'22.80''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 200,0
Veesõiduki suurim laius (m) 35,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 7,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 130,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 8,9
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi BLRT Grupp Aktsiaselts
Eesnimi -
Registri kood 10068499
Telefon +372 6102408 +372 5060651
E-post blrt@blrt.ee
Koduleht www.blrt.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Randoja
Eesnimi Riho
Telefon -
E-post sadamakapten@bsr.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78408:808:0260
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 74
Akti vastu võtmise kuupäev 14.02.2008
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev, Puistlastilaev, Vedellastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel BLRT Grupp Aktsiaselts
Veesõiduki sildumise võimaldamine BLRT Grupp Aktsiaselts
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Parkla
Kütus
Prügi vastuvõtt
Kohvik
Wi-Fi
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
reostustõrjelaev RANDAL
reostustõrjelaev VIGRI
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev UJUVDOKK-3
ujuvkraana HERACLES
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev UJUVDOKK-34
vedurlaev TUGEV
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev UJUVDOKK-2
vedurlaev AMIGO
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 0, kütusekai 11,1
Kai nr 1, kütusekai 9,2
Kai nr 2, kütusekai 9,1
Kai nr 3, üldotstarbeline 6,7
Kai nr 4, üldotstarbeline 6,7
Kai nr 5, üldotstarbeline 8,0
Kai nr 6, üldotstarbeline 10,2
Kai nr 7, üldotstarbeline 10,2
Kai nr 8, üldotstarbeline 6,0
Kai nr 9, üldotstarbeline 5,7
Kai number 10, üldotstarbeline 8,6
Kai number 11, üldotstarbeline 8,6
Kai number 12, üldotstarbeline 8,6
Kai number 13, üldotstarbeline 8,6
Kai number 14, üldotstarbeline 8,5
Kai number 15, üldotstarbeline 8,5
Kai number 16, seisukai 7,2
Kai number 17, seisukai 7,2
Kai number 18, seisukai 7,2
Kai number 19, seisukai 7,7
Kai number 20, seisukai 7,7
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
336 Vene-Balti sadama lõunabasseini tulepaak
335 Vene-Balti sadama põhjakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee