TRIIGI

Põhiandmed
Sadamakood EE TGI
Sadama aadress Saare maakond, Triigi k, Leisi v, 94202
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 06.07.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°35'30.93''N ; 22°43'10.42''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 70,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 4,2
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Häng
Eesnimi Valdur
Telefon +372 53 428 555
E-post valdur@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 40301:001:0941
Pindala (m²) 24989,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 296
Akti vastu võtmise kuupäev 26.04.2004
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisiparvlaev, Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, parvlaevakai (põhi) 4,7
Kai nr 2, parvlaevakai (lõuna) 4,5
Kai nr 3, kauba- ja kalalaevade kai 3,1
Kai nr 4, parvlaevakai 3,1
Kai nr 5, jahtide kai 2,5
Kai nr 6, jahtide kai 2,5
Kai nr 7, jahtide kai 2,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
906 Triigi sihi ülemine tulepaak
904 Triigi jahisadama tulepaak
3152 Triigi sadama vasaku külje tooder
907 Triigi sadama parema külje poi
908 Triigi sadama vasaku külje poi
905 Triigi sihi alumine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:



© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee