TOILA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE TOI
Sadama aadress Ida-Viru maakond, Merepuiestee 20, Toila alevik, Toila vald, 41702
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 10.10.2006
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°25'35.99''N ; 27°32'01.35''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 18,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 25,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Toila Sadam
Eesnimi -
Registri kood 75038188
Telefon +372 516 5384
E-post sadam@toila.ee
Koduleht www.toila.ee/sadam
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Lossi
Eesnimi Arvo
Telefon +372 3369701
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 80201:001:0513
Pindala (m²) 25119,0
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 116
Akti vastu võtmise kuupäev 28.02.2005
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Toila Sadam
Veesõiduki sildumise võimaldamine Toila Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Fekaalvee, pilsivee ning muude saasteainete vastuvõtt toimub kail nr 2
Wi-Fi Kogu sadama territooriumil
Joogivesi Sadamakail nr 3
Kütus Mobiilne tankimisseade (990 l), kokkuleppel sadamakapteniga
Parkla Sadama kasutajatele sadama territooriumil tasuta. Teistele sadama külastajatele suvekuudel tasuline.
Slipp
Elekter Sadamakail nr 3, võimalik pikendada ka kaile nr 2
Pesupesemise võimalus Asub sadama administratsioonihoones, külalisalustele kasutamine tasuta
Telefon Sadama administratiivhoones (mobiiltelefon), kokkuleppel sadamakapteniga
Prügi vastuvõtt Sadamateenuse osa, kokkuleppel sadamakapteniga
Toitlustamine Toitlustamine toimub navigatsioonihooajal Toila Sadamakõrtsis (sadamas), Oru pargi kohvikus (900m), Toila SPA-s (1,5km) või Vana Fregati Pubis (1,6km)
WC Kaldatualetid asuvad sadamahoones
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1, seisukai 1,2
Kai 2A, ujuvkai 1,8
Kai 2, seisukai 1,4
Kai 3A, ujuvkai 1,1
Kai 3, seisukai 1,3
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
026 Toila sadama läänemuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee