SVIBY SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SVI
Sadama aadress Lääne maakond, Sviby k, Vormsi v, 91301
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°58'12.00''N ; 23°18'48.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 50,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 80,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Maide
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5043888
E-post andrus@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 90701:003:0056
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 104
Akti vastu võtmise kuupäev 28.03.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev, Reisiparvlaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Saarte Liinid
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Saarte Liinid
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine OÜ Väinamere Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 5,0
Kai nr 2 3,0
Kai nr 3 1,8
Kai nr 4 2,8
Kai nr 5 (ujuvkai) 2,8
Kai nr 6 (ujuvkai) 2,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
561 Sviby sihi alumine tulepaak
567 Sviby kai tulepaak
574 Sviby laevatee parema külje poi
2140 Sviby laevatee vasaku külje tooder
2139 Sviby laevatee vasaku külje tooder
562 Sviby sihi ülemine tulepaak
576 Sviby sadama vasaku külje poi
577 Sviby laevatee vasaku külje poi
572 Sviby laevatee parema külje poi
575 Sviby sadama parema külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee