SUURSADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SUS
Sadama aadress Hiiu maakond, Suuresadama k, Pühalep V, 92335
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 20.07.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°58'30.00''N ; 22°54'30.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 35,0
Veesõiduki suurim laius (m) 7,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,9
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi AS Hiiu Kalur
Eesnimi -
Registri kood 10031183
Telefon +372 463 2031; +372 463 2104
E-post tanel@hiiukalur.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kiiver
Eesnimi Marek
Telefon +372 4622711
E-post lehtmasadama@dagomar.hiiumaa.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 63901:001:0597, 63901:001:0595
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 285
Akti vastu võtmise kuupäev 28.08.2001
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine AS Hiiu Kalur
Veesõiduki sildumise võimaldamine AS Hiiu Kalur
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Dušš Pesemisvõimalused harrastusmeresõitjatele
WC kaldatualetid harrastusmeresõitjatele
Kütus Sadam võimaldab laevade kütusega varustamise tankurautodelt.
Muu teenus Laevaheitmete vastuvõtt toimub vastavalt sadama laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale.
Joogivesi Sadam varustab joogiveega laevu vastavalt oma võimalustele ja kokkulepetele. Veevõtmine kaldasüsteemidest peab olema kokkulepitud sadamkapteniga.
Muu teenus paakautoga
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Statsionaarne tõsteseade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, piirivalve kai 2,0
Kai nr 2, Kaivikai 2,0
Kai nr 3, uus slipikai 3,5
Kai nr 4, vana slipikai 2,5
Kai nr 5, remondikai 3,1
Kai nr 6, Jussi kai 2,0
Kai nr 7, kalakai 1,3
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
615 Kuri sihi alumine tulepaak
621 Suursadama sihi alumine tulepaak
622 Suursadama sihi ülemine tulepaak
616 Kuri sihi ülemine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee