SUUR-HOLMI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SHL
Sadama aadress Lääne maakond, 90502 Haapsalu linn, Westmeri 3 ja 6, Suur-Holmi sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. juuni - 31. august
Registreerimise aeg 20.11.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°57'30.06''N ; 23°31'36.60''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts EVORE
Eesnimi -
Registri kood 10078612
Telefon +372 6710100
E-post aivo@ieg.ee
Koduleht www.grandholmmarina.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kivi
Eesnimi Valdo
Telefon +372 6710100
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 18301:002:0530
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 71
Akti vastu võtmise kuupäev 02.02.2007
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine ANKRUPOI OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC Sadamas on kaldatualett ja inva wc
Muu teenus Tellimise ja kokkuleppel sadamakapteniga
Muu teenus Sadamas võetakse vastu olmeprügi
Muu teenus Sadamas võetakse vastu pilsi- ja fekaalvett
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai A1, seisukai 1,0
Kai A2, seisukai 2,5
Kai B, seisukai 2,5
Kai C, seisukai 2,5
Kai D1, seisukai 1,0
Kai D2, seisukai 2,5
Kai E1, tehniline kai 1,5
Kai E2, tehniline kai 2,5
Kai F, seisukai 2,5
Kai G, seisukai 1,0
Kai H, seisukai 2,5
Kai I, ujuvkai 0,5
Kai J, ujuvkai 0,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee