SOELA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SOE
Sadama aadress Saare maakond, 94274 Leisi vald, Soela küla, Soela sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 03.02.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°37'03.43''N ; 22°35'36.66''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,9
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Soela Sadama Selts
Eesnimi -
Registri kood 80281540
Telefon +372 57 222 222
E-post info@soelasadam.ee
Koduleht www.soelasadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Metsamaa
Eesnimi Urmas
Telefon +372 53887707
E-post urmas.bio@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 40301:001:0086
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 124
Akti vastu võtmise kuupäev 28.04.2017
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Soela Sadama Selts
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC WC asub võrgukuuri hoones
Elekter Elekter 230 V kaidel vooluvõtupostidest
Kohvik Sadamakohvik töötab 15. juunist 15. augustini
Parkla Sadamaterritooriumil 2 parklat, põhjamuuli parkla videovalvega
Joogivesi Joogivesi sadama kohvikust, kaide veevõtupostides soolaka maitsega
Internet WiFi sadama kohvikus
Slipp Slipi kasutamine tasuta
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1 2,0
Kai 2 2,0
Kai 3 2,0
Kai 4 2,0
Kai 5 2,0
Ujuvkai 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
909.1 Soela sadama põhjamuuli päevamärk
909.2 Soela sadama lõunamuuli päevamärk
3154 Soela sadama põhjatooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee