PÄRNU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PRN
Sadama aadress Kaubasadama tee 2, 800302 Pärnu
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 21.04.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°23'00.00''N ; 24°28'48.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 140,0
Veesõiduki suurim laius (m) 25,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 6,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 45,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 7,2
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi AS Pärnu Sadam
Eesnimi -
Registri kood 11385865
Telefon +372 4471700
E-post sadam@parnusadam.eu
Koduleht www.parnusadam.eu
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Palmet
Eesnimi Viktor
Telefon +372 44 71700
E-post kapten@parnusadam.eu
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 62501:042:0020, 62501:042:0017, 62501:042:0019, 62501:042:4080, 62501:042:0022, 62501:042:0016, 62501:042:0021, 62501:042:0018
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 88 (VV), 68 (Linnavolikogu)
Akti vastu võtmise kuupäev 17.10.2013
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev, Väikelaev, Reisilaev, Kalalaev, Puistlastilaev, Reisiparvlaev, Vedurlev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine AS Pärnu Sadam
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel AS Pärnu Sadam
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil AS Pärnu Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Muu seade
Muu seade
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
vedurlaev NICO
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 10, üldkaubad 6,0
nr 11, abikai 4,0
nr 12, Jannseni kai 6,0
nr 13, Jannseni kai 6,0
nr 14, Japsi kai 5,0
nr 15, Japsi kai 1,5
nr 16, Japsi kai 1,0
nr 17, Japsi kai 5,0
nr 18, Kesklinna kai -
nr 19,Kesklinna kai 5,0
nr 1, ümarpuit 6,5
nr 20, Kesklinna kai 5,5
nr 22, väikelaevade tankimine 3,0
nr 23 jahtklubi ujuvkaid 4 tk 1,5
nr 24, Peetri kai (lootsikaatrid) 2,5
nr 2, üldkaubad 6,5
nr 3, puistekup 6,5
nr 4, laevaremont 4,5
nr 5, laevaremont 4,5
nr 6, Slipitee 6,5
nr 7, Üldkaubad 6,5
nr 8. kalalaevad 3,6
nr 9, kalalaevad 3,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
877.1 Pärnu muuliotsa parema külje poi
887.3 Vana-Pärnu vasaku külje poi
887.2 Turbakai vasaku külje poi
877.3 Seedri parema külje poi
877.4 Seedri vasaku külje poi
887.4 Jannseni kai vasaku külje poi
877.2 Pärnu muuliotsa vasaku külje poi
887.1 Ujuvkai vasaku külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee