SILLAMÄE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SLM
Sadama aadress Ida-Viru maakond, Kesk 2, 40231 Sillamäe
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 05.12.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°25'34.00''N ; 27°44'22.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 275,0
Veesõiduki suurim laius (m) 56,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 15,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 300,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 16,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10318973
Telefon +372 3929150; +372 6405271
E-post silport@silport.ee
Koduleht www.silport.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Madisson
Eesnimi Ants
Telefon +372 6405271
E-post a.madisson@silport.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 73501:001:0226
Pindala (m²) 2479324,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 203
Akti vastu võtmise kuupäev 08.05.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil AS Alfons Hakans
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts SilSteve, AS DBT, EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaselts, Aktsiaselts Alexela Sillamäe
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kütus Tuuakse kohale autodega. Tellimus läbi sadamakapteni talituse.
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade Tõstevõime konksul - 40t; Tõstevõime konteiner - 30,5t; Noole siruulatus - 32,5m; Tõstekõrgus 32,5m.
Statsionaarne tõsteseade Tõstevõime konksul - 45t; Tõstevõime konteiner - 35t; Noole siruulatus mere poole - 34m; Noole siruulatus maa poole - 25 m; Tõstekõrgus - 26+12 m.
Statsionaarne tõsteseade
Statsionaarne tõsteseade Tõstevõime konksul - 55t; Tõstevõime konteiner- 40t; Noole siruulatus mere poole - 36m; Siruulatus maa poole - 25m; Tõstekõrgus 26+12m;
Statsionaarne tõsteseade Tõstevõime konksul - 40t; Tõstevõime konteiner - 30,5t; Noole siruulatus - 32,5 m; Tõstekõrgus -32,5m.
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev ARNO
-
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev ARNO II
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 12 12,0
Kai nr 13 15,5
Kai nr 14 15,5
Kai nr 15 12,0
Kai nr 1, vedellasti kai 16,0
Kai nr 2, vedellasti kai 16,0
Kai nr 4, vedellasti kai 12,0
Kai nr 5, Ro-Ro ja konteinerikai 12,0
Kai nr 6, sega- ja puistlastikai 10,0
Kai nr 7, abikai 6,7
Kai nr 9, vedelllastikai 13,0
Kai number 10, üldotstarbeline kai 12,0
Kai number 11, üldotstarbeline kai 12,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
021 Sillamäe sadama idamuuli tulepaak
020 Sillamäe sadama tankerikai tulepaak
019.4 Sillamäe sadama vasaku külje poi
024 Sillamäe sadama teljepoi
019.2 Sillamäe sadama vasaku külje poi
022 Sillamäe sadama läänepoi
019.1 Sillamäe sadama parema külje poi
020.1 Sillamäe sadama läänemuuli tulepaak
019.3 Sillamäe sadama parema külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee