PURTSE

Põhiandmed
Sadamakood EE PUR
Sadama aadress Ida-Viru maakond, Purtse k, Lüganuse v, 43302
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 1. detsember
Registreerimise aeg 08.02.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°26'09.00''N ; 26°59'34.80''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 16,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Landare OÜ
Eesnimi -
Registri kood 10681188
Telefon +372 562 49469
E-post vahur@ecovizor.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kanter
Eesnimi Aleksander
Telefon +372 661 3766
E-post vahur.jegorov@mail.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus -
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 425
Akti vastu võtmise kuupäev 27.07.2006
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Landare OÜ
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Landare OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 1 1,0
nr 2 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee