ROOMASSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RMS
Sadama aadress Saare maakond, Roomassaare 12, 93815 Kuressaare
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.03.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°13'02.93''N ; 22°30'16.62''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 120,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 86,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 5,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Niine
Eesnimi Kaarel
Telefon +372 45 55 774
E-post roomassaare@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 34901:016:0082
Pindala (m²) 76995,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 105
Akti vastu võtmise kuupäev 28.03.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev, Muu laev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, kaubakai 4,7
Kai nr 2, väikelaevadele 4,7
Kai nr 3, väikelaevadele 5,5
Kai nr 4, kaubakai 5,0
Kai nr 5, jahtidele 2,7
Kai nr 6, väikelaevadele 3,0
Kai nr 7, teeninduskai 3,0
Kai nr 8 ujuvkai 2,7
Kai nr 9 ujuvkai 2,0
Kai number 10, väikelaevadele 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3196 Roomassaare kanali vasaku külje tooder
3202 Roomassaare kanali parema külje tooder
963 Roomassaare sadama sihi alumine tulepaak
964 Roomassaare sadama sihi ülemine tulepaak
3199 Roomassaare kanali parema külje tooder
3198 Roomassaare kanali vasaku külje tooder
3200 Roomassaare kanali parema külje tooder
965 Roomassaare sadamakai tulepaak
967 Roomassaare jahisadama idamuuli tulepaak
3201 Roomassaare kanali parema külje tooder
3245 Roomassaare jahisadama parema külje tooder
3203 Roomassaare sadama parema külje tooder
966 Roomassaare jahisadama läänemuuli tulepaak
3197 Roomassaare kanali vasaku külje tooder
3243 Roomassaare jahisadama parema külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee