NOBLESSNERI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE NOB
Sadama aadress Harju maakond, Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse 48
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 22.09.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'18.00''N ; 24°44'07.20''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 105,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Sailinvest Osaühing
Eesnimi -
Registri kood 11456068
Telefon +372 5052571
E-post silver@sailinvest.com; port@blrt.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus -
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 311
Akti vastu võtmise kuupäev 11.07.2008
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel BLRT Grupp Aktsiaselts
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil BLRT Grupp Aktsiaselts
Veesõiduki sildumise võimaldamine BLRT Grupp Aktsiaselts
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kütus Kütuse ja määrdeainetega varustamine
Muu teenus Sadamas võetakse vastu jäätmeid ja heitvett
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 1 5,1
nr 2 6,0
nr 3 6,1
nr 40 4,5
nr 41 6,2
nr 42 4,3
nr 43 5,5
nr 44, avariikai 3,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
271 Lennusadama läänemuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee