ROHUKÜLA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RHK
Sadama aadress Lääne maakond, Rohuküla k, Ridala v, 90531
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°54'21.87''N ; 23°25'26.26''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 120,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 5,2
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Maide
Eesnimi Andrus
Telefon +3725043888
E-post andrus@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 67401:002:0155
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 102
Akti vastu võtmise kuupäev 28.03.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Puistlastilaev, Muu laev, Reisiparvlaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine AS Kihnu Veeteed, TS Laevad OÜ
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus saun
WC WC
Muu teenus piirivormistus (va väikelaevad), väljakutsel
Muu teenus tollivormistus (va väikelaevad), väljakutsel
Wi-Fi wi-fi
Dušš duši kasutamise võimalus
Parkla parkla (tasuline ja tasuta ala, videovalve)
Elekter Elektrienergiaga varustamine
Pisiremont pisiremont
Toitlustamine kohvik
Joogivesi joogiveega varustamine
Prügi vastuvõtt laevaheitmete vastuvõtt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 5,5
Kai nr 2 (rambiga) 5,5
Kai nr 3 (rambiga) 4,6
Kai nr 4 4,8
Kai nr 5 (väikelaevad) 3,8
Kai nr 6 (rambiga) 5,2
Kai nr 7 (rambiga) 4,6
Kai nr 8 4,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
538 Rohuküla parema külje poi
536 Rohuküla parema külje poi
540 Rohuküla parema külje poi
535 Rohuküla vasaku külje poi
530 Rohuküla sadamakai tulepaak
534 Rohuküla sadama lõunamuuli tulepaak
533 Rohuküla sadama põhjamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee