PATAREISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PAR
Sadama aadress Harju maakond, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Mere pst 20 E
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 06.09.2006
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°26'53.37''N ; 24°45'08.70''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 105,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 6,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Tallinna Kommunaalamet
Eesnimi -
Registri kood 75014913
Telefon +372 645 7191
E-post kommunaal@tallinnlv.ee
Koduleht www.tallinn.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Õige
Eesnimi Rommi
Telefon +372 59124415
E-post rommioige@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78408:801:2780
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 804
Akti vastu võtmise kuupäev 10.12.2002
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Lindaliini aktsiaselts
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Lindaliini aktsiaselts
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Parkla
Internet
WC
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 5,0
Kai nr 2, 5,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1038 Patareisadama idatooder
1037 Patareisadama idatooder
263 Patareisadama vasaku külje poi
264 Patareisadama parema külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee