PALDISKI PÕHJASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PLN
Sadama aadress Harju maakond, Peetri 11, 76805 Paldiski
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 19.12.2003
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°20'59.40''N ; 24°02'51.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 250,0
Veesõiduki suurim laius (m) 36,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 12,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi PALDISKI SADAMATE AS
Eesnimi -
Registri kood 10425338
Telefon +372 6511010; +372 6391367
E-post info@portofpaldiski.ee; nelja@portofpaldiski.ee
Koduleht www.portofpaldiski.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Raamat
Eesnimi Heiko
Telefon +372 58873182
E-post heiko@portofpaldiski.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 58001:002:0070, 58001:002:0092, 58001:002:0091, 58001:002:0089, 58001:002:0060, 58001:002:0108, 58001:002:0110, 58001:002:0322, 58001:002:0314, 58001:002:0080, 58001:002:0050, 58001:002:0317,
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 379
Akti vastu võtmise kuupäev 22.08.2013
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Puistlastilaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Muu laev, Erilastilaev, Eriotstarbeline avamerelaev, Vedurlev, Konteinerlaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine PALDISKI SADAMATE AS
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel PALDISKI SADAMATE AS
Veesõiduki lastimine ja lossimine osaühing PALSTEVE
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Paldiski linna joogiveevõrgust kaidel oleva veetrassi kaudu
Elekter Kai elektrivõrgust
Kütus Varustamine punkrilaevalt ja paakautolt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade 10/20 t
Statsionaarne tõsteseade 16/45 t
Statsionaarne tõsteseade 16/32 t
Statsionaarne tõsteseade 16/40 t
Muu seade 16/80 t
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1a, laevade seisukai 5,15
Kai nr 1, ro-ro kai, 9,5
Kai nr 2, laadimiseks ja lossimiseks 5,15
Kai nr 3, laevade seisukai 5,1
Kai nr 4, laadimiseks ja lossimiseks 3,95
Kai nr 5, laadimiseks ja lossimiseks 3,95
Kai nr 6B, RO-RO laadimiseks ja lossimiseks, 3 paali 8,8
Kai nr 6, laadimiseks ja lossimiseks, Ro-Ro 11,7
Kai nr 7, laevade laadimiseks ja lossimiseks, Ro-Ro 12,4
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
386 Paldiski Põhjasadama kai nr.1 tulepaak
384 Paldiski Põhjasadama lainemurdja tulepaak
385 Paldiski Põhjasadama läänemuuli tulepaak
383.1 Paldiski Põhjasadama põhjapoi
383 Paldiski Põhjasadama põhjapoi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee