RISTNA JAHISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RJS
Sadama aadress Hiiu maakond, 92230 Hiiu vald, Kalana küla, Ristna jahisadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. mai - 30. november
Registreerimise aeg 09.04.2012
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°55'16.01''N ; 22°03'38.54''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi osaühing EWENT
Eesnimi -
Registri kood 10408831
Telefon -
E-post info@kalana.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 39201:001:0587
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 88
Akti vastu võtmise kuupäev 16.02.2012
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel osaühing EWENT
Veesõiduki sildumise võimaldamine osaühing EWENT
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade 100 kW
Muu seade 8 tonni
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
kaater Regal 2020
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Ujuvkai 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee