RINGSU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RNG
Sadama aadress Saare maakond, Ruhnu v, 93001
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. detsember
Registreerimise aeg 20.03.2008
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 57°46'48.00''N ; 23°16'18.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 30,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 50,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Niine
Eesnimi Kaarel
Telefon +372 45 55 774
E-post roomassaare@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 68901:001:0028
Pindala (m²) 40961,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 590-k
Akti vastu võtmise kuupäev 30.07.2004
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Reisilaev, Reisiparvlaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 2,1
Kai nr 1A 1,3
Kai nr 2 2,8
Kai nr 3 2,1
Kai nr 4 2,3
Kai nr 5 2,5
Kai nr 6 2,8
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
995 Ringsu sihi ülemine tulepaak
994 Ringsu sihi alumine tulepaak
991 Ringsu sadama läänemuuli tulepaak
992 Ringsu sadama idamuuli tulepaak
996 Ringsu sadama teljepoi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee