RAJA VÄIKESADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RAJ
Sadama aadress Jõgeva maakond, Kalda 2A, Raja k, Kasepää v, 49509
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 31. detsember
Registreerimise aeg 14.12.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°49'44.04''N ; 26°56'45.54''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 11,7
Veesõiduki suurim laius (m) 3,1
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Osaühing Katroni
Eesnimi -
Registri kood 10062999
Telefon +372 506 1001
E-post grigori.blinnikov@mail.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 48501:011:0009, 65701:001:0222
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Osaühing Katroni
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Katroni
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus
Slipp väikelaevadele kuni 10 m. pikk
Muu teenus
Muu teenus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1,7
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee