ORJAKU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE ORJ
Sadama aadress Hiiu maakond, Orjaku k, Käina v, 92114
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 20. aprill - 10. detsember
Registreerimise aeg 20.11.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°47'18.60''N ; 22°46'15.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 32,0
Veesõiduki suurim laius (m) 12,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Käina Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75011211
Telefon +372 462 2888
E-post valitsus@kaina.hiiumaa.ee
Koduleht www.orjaku.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kääramees
Eesnimi Aivar
Telefon +372 529 9414
E-post orjaku.sadam@mail.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 36802:003:0159
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 305-k
Akti vastu võtmise kuupäev 20.05.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Käina Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Dušš 2 pesemisvõimalust
Slipp 4 meetrit lai.
WC
Kohvik
Wi-Fi
Toitlustamine
Jalgratta laenutus 4 jalgratast
Internet Wifi
Elekter Sadama kõik kaid
Muu teenus Tellimisel prügi vastuvõtt laevadelt
Parkla
Elekter Laevade elektrienergiaga varustamine
Joogivesi Laevade joogiveega varustamine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade Sadamaga kokkuleppel
Muu seade Tellimisel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 2,0
Kai nr 2 2,5
Kai nr 3 2,5
Kai nr 6 2,0
Kai nr 7 2,0
Kai nr 8 2,0
Kai nr 9, ajutiseks seismiseks slipi tee -
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
711 Orjaku sihi alumine tulepaak
2202 Orjaku sadama vasaku külje tooder
2203 Orjaku sadama vasaku külje tooder
2205 Orjaku sadama vasaku külje tooder
714 Orjaku sadama sihi alumine tulepaak
2204 Orjaku sadama parema külje tooder
716 Orjaku sadamakai tulepaak
715 Orjaku sadama sihi ülemine tulepaak
2201.1 Orjaku sadama parema külje tooder
2206 Orjaku sadama parema külje tooder
712 Orjaku sihi ülemine tulepaak
713 Orjaku sadama läänemuuli tulepaak
2200.1 Orjaku sadama vasaku külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee