OIU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE OIU
Sadama aadress Viljandi maakond, 70317 Kolga-Jaani vald, Oiu küla, Oiu sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Võrtsjärv
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 16.04.2012
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°23'54.31''N ; 25°58'33.34''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi mittetulundusühing Oiu Arendus
Eesnimi -
Registri kood 80225227
Telefon +372 506 6426
E-post anmar@oiusadam.ee; romet@pleksor.ee
Koduleht www.oiusadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Pihlak
Eesnimi Anmar
Telefon +372 5066426
E-post anmar@oiusadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 32802:001:0118
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine mittetulundusühing Oiu Arendus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Dušš
Parkla
Veesõidukite laenutus
Kütus
Wi-Fi
Prügi vastuvõtt
Toitlustamine
Slipp
Kohvik
Telefon
Elekter
Joogivesi
WC
Internet
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Ujuvkai 1,2
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee