MÕNTU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MNT
Sadama aadress Saare maakond, Mõntu k, Torgu v, 93101
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 57°56'56.40''N ; 22°07'37.80''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 100,0
Veesõiduki suurim laius (m) 18,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Mõntu Sadam
Eesnimi -
Registri kood 10249456
Telefon +372 45 70 570 +372 53095727
E-post vrhl@hot.ee
Koduleht www.montusadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Pära
Eesnimi Toivo
Telefon 4570570
E-post vhl@hot.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 80701:001:0754, 80701:003:0747
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 556
Akti vastu võtmise kuupäev 12.09.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev, Reisilaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Mõntu Sadam
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Mõntu Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Kai nr 1
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 1 4,5
nr 2 5,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3281 Mõntu sadama parema külje tooder
3283 Mõntu sadama parema külje tooder
937 Mõntu sadamakai tulepaak
3288 Mõntu sadama vasaku külje tooder
3287 Mõntu sadama lõunatooder
942 Mõntu sihi ülemine tulepaak
3285 Mõntu sadama parema külje tooder
3282 Mõntu sadama vasaku külje tooder
3284 Mõntu sadama vasaku külje tooder
3286 Mõntu sadama vasaku külje tooder
941 Mõntu sihi alumine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee