NASVA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE NAS
Sadama aadress Saare maakond, Nasva k, Kaarma v, 93822
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 27.05.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°12'48.00''N ; 22°23'48.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 50,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 60,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Baltic Workboats AS
Eesnimi -
Registri kood 10657801
Telefon +372 4521140
E-post info@bwb.ee
Koduleht www.balticworkboats.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Elm
Eesnimi Gregor
Telefon +372 6833300
E-post gregor@lahesuu.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 43301:001:1078
Pindala (m²) 47928,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 593
Akti vastu võtmise kuupäev 26.09.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev, Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Baltic Workboats AS
Veesõiduki sildumise võimaldamine Baltic Workboats AS
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 3,7
Kai nr 3 3,8
Kai nr 4 3,8
Kai nr 5 3,2
Kai nr 6 2,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3233 Nasva laevatee vasaku külje tooder
3227 Nasva laevatee vasaku külje tooder
953 Nasva sadamakai päevamärk
3230 Nasva laevatee parema külje tooder
3234 Nasva laevatee parema külje tooder
3228 Nasva laevatee parema külje tooder
3232 Nasva laevatee parema külje tooder
3231 Nasva laevatee vasaku külje tooder
3229 Nasva laevatee vasaku külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee